Praha se musí rozvíjet podle promyšleného plánu a jasných pravidel.

Aby bylo jasné, kde se stavět nesmí, kde ano a co se zde může postavit,  zřídila Praha  Institut pro plánování a rozvoj – IPR .

Lokalita Jinonice – Butovice , je velmi cenným územím . My všichni, kdo zde žijeme – a některé rodiny po staletí –  žádáme, aby se toto území rozvíjelo koncepčně.

Jsme zásadně proti tomu, aby se Územní plán Jinonice  měnil každoročně podle  aktuálních požadavků větších či menších developerských skupin .

Požadujeme , aby se jakákoli změna v stávajícím územním plánu či v budoucím Metropolitním plánu konzultovala i s původními obyvateli lokality .