V tomto projektu se kouzelné síly spojily hned třikrát.
Nejprve se z pozemku vedeného jako orná půda potichu stal stavební pozemek. Zároveň nějakým nedopatřením došlo k tomu, že se na seznam stavbou dotčených osob nedostala většina těch obyvatel, jichž se projekt bezprostředně dotkne. Zkrátka, když investor umí, tak umí.

A třetí kouzlo? Vizualizace, která pravděpodobně byla součástí projektové dokumentace v průběhu územního/stavebního řízení, velikost a rozsah staveb opticky poněkud „upravila“. Až půjdete někdy kolem plachet zakrývajících staveniště, schválně si to na vlastní oči porovnejte.

A tak nám u vstupu do Prokopského údolí roste něco, co hmotou připomíná mauzoleum se střílnami, něco, co do charakteru okolní zástavby v ulici Novoveská „…opravdu, ale opravdu…“ nezapadá. Škoda, že investor, resp. prodejce neuvádí na webových stránkách projektu fotografie, jak zastavovaný pozemek původně vypadal tzn. včetně vzrostlých nenáletových stromů. I když nutno přiznat, že celobetonový, řadu let chátrající skelet čnící nad ostatní domy na protější straně ulice již dříve prolomil víru v to, že stavební úřad ctí nějaká pravidla.

Tři a čtyři řadové rodinné domy, 2NP, 6+k.k. – 7+k.k. Zastavěná plocha rodinnými domy 737 m2 na pozemku o rozloze 2569 m2.
Investor: GID Velké Jinonice s účastí Sekyra Group
Poslední dům 6+k.k. je ještě k mání.

Na závěr úkol: Najděte rozdíly mezi realitou a vizualizací na plachtách kolem staveniště.