infrastkura v Jinonicích je i podle studie, kterou si nechal vypracovat Magistrát, ve velmi neutěšeném stavu . Silnice jsou deformované, chodníky taktéž, někde dokonce chybí, zeleň je neudržovaná ,parky jsou zarostlé , vodovodní a kanalizační sítě jsou také v havarijním stavu. Parkování není řešeno koncepčně, mnohá parkovací místa vznikají na místech neexistujících chodníků . dopravní zatížení lokality je i podle studie Magistrátu neúnosné a již v roce 2018 byly navrhovány alespoň dílčí změny, které by omezili tranzit obcí . Situace se od roku 2018 nejen že nezlepšila, dodatečná zástavba , se kterou nebylo počítáno v územním plánu, stav ještě zhoršuje.

  1. komunikace

2. parkování – v roce 2018 konstatovala studie magistrátu, že v oblasti Jinonic nejsou žádná vyznačená místa k parkování, počet nevyznačených stání je také velmi malý .

3. požadavek na dopravní zklidnění rovněž řešil Magistrát ve své studii .

4. sloučení Butovické návsi a prostor u Valdorfské školy . zjednosměrnění ulic