Podatel:Adresát:
Ing. Kamila MaškováMč Praha 5
Pod Skalou 246/1Magistrát Hl.města Praha
15800 Praha 5 —Jinonice Datum narození: 15.05.1964IPR

V Praze, 19.10.2020

Petice proti stavebnímu záměru společnosti ALETA

Petice podle S I zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Petiční výbor zastupuje ing. Kamila Mašková, Pod Skalou l, Praha 5

Vážení, my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby nebyla odsouhlasena změna územnllno plánu na parcelách vlastněných firmou ALETA, spol. s r.o., IČO 625 840 65, se sídlem na adrese Naskové 1 100/3, 150 00 Praha 5 a nebyla zde povolena bytová výstavba.

Jedná se o pozemky v katastrálním území Jinonice [728730], parc. č. 189/1, 189/2,

189/3, 189/4, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8

Žádáme, aby tato lokalita zůstala lokalitou s původní vesnickou strukturou, se zachováním stávajícího prostorového uspořádání a posílením historického jádra vesnice podél rybníka.

Žádáme, aby pozemky parc. č. 1 75/1 a 1 77, patřící Hlavnímu městu Praha zůstaly i nadále ve vlastnictví HI. města Prahy , byly využity k dotvoření klidového prostoru kolem rybníka a nebyly prodány ani firmě ALETA ani žádnému jinému investorovi