Dopisem adresovaným všem radním MČ P5 vč. starostky ze dne 12.9.t.r. jsme požadovali, aby Rada MČ P5 seznámila obyvatele s projektem dříve než o něm bude rozhodovat. Současně jsme vyjádřili obavy z toho, že objevujeme další a další projekty (soukromých investorů, městské části i magistrátu) v různých fázích přípravy, aniž by byla jasná koncepce rozvoje této části P5 vč. řešení projekty vyvolaných negativních dopadů na dopravu, přírodní rezervace a životní prostředí jako takové.

K dnešnímu dni jsme na náš výše uvedený dopis obdrželi vcelku rozsáhlé, leč nic neříkající odpovědi (identického znění !!!) od starostky Mgr. Zajíčkové a od radního Mgr. Doležala, kde jedinou faktickou relevantní informací je to, že „…Výbor doporučil Radě …souhlasit se záměrem, přičemž byl formulován doplňující požadavek, v budoucnu předložit záměr Výboru ve vyšším stupni projektové dokumentace (t.j. ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí). „.

Co z toho plyne? Nadále ostřížím zrakem sledovat program jednání Výboru pro územní rozvoj P5 i dalších orgánů a současně hledat v rámci formující se sestavy vedení MČ P5 „spřízněné duše“, které podpoří náš zájem o ztransparentnění rozhodovacích procesů na radnici a kterým bude skutečně záležet na rozumném rozvoji oblasti Jinonic a Starých Butovic.

10.10.2022