Jinonice si až do dnešní doby uchovaly romantiku malé vísky uvnitř Prahy. Mají unikátní atmosféru, kterou obdivují nejen místní lidé. 

Jinonice jsou totiž i oblíbenou vstupní branou do Prokopského údolí.

Chtěli bychom, aby to tak zůstalo.

Jakékoliv nově budované stavby musejí respektovat genius loci tohoto půvabného koutu Prahy a brát ohled na místní dopravní i sociální infrastrukturu.

Proto jsme založili „Sdružení za přívětivé Jinonice“. Tady mohou všichni, kdo mají toto místo rádi, probírat strategii a vyjadřovat se k plánům rozvoje. Prostřednictvím našeho „Sdružení“ chceme předkládat připomínky a návrhy příslušným orgánům státní správy. Jde nám o to, aby původní vesnická struktura a jedinečnost Jinonic, na kterou jsme tak pyšní, zůstala zachována a naše lokalita se rozvíjela – v souladu s Metropolitním plánem – koncepčně.